Exercicis

Programa d’exercicis:

Hi trobareu els vídeos de tots els exercicis seqüenciats en tres nivells. S’han de treballar de manera ordenada i progressiva. És convenient no saltar-se exercicis i sempre començar pel nivell 1, es comenci a l’edat que es comenci.

La proposta per trimestres és orientativa i dependrà de l’edat i la destresa del grup.

NIVELL 1

 Primer Trimestre  Segon Trimestre  Tercer Trimestre
Roda de respiració Homolaterals orelles  Dits creuats i apretar
Aigua Homolaterals ulls Línia creuada a la cadira
 Línia creuada a la falda  Cercles homolaterals orelles 8 direccions (2 mans juntes)
Creus a l’esquena  Cercles homolaterals ulls 8 direccions (Homolateral)
Caminet de la formiga Separar mans i trobar-se  Dits: Entrecreuar i moure a cada costat
 Juntar dit a dit  Separar i juntar cada dit
 Dits juntar i separar
 Tocar puntes dels dits i apretar dit a dit

NIVELL 2

Primer Trimestre Segon Trimestre Tercer Trimestre
La fletxa drets Cercles creuats orelles Dits: damunt la taula paral·lels
Quadrants homolaterals inf/sup Cercles creuats ulls Traços homolaterals
Ganxo 8 direccions creuats (Una mà al mig) Línia creuada darrera
Línies creuades asseguts 8 direccions creuats (Dues mans alhora) Semicercles creuats
Línies creuades orelles Línia creuada dempeus davant Línia creuada lateral
Línies creuades ulls Dits creuats davant/darrera
 Dits entrecreuats i moure un a un.

NIVELL 3

Primer Trimestre Segon Trimestre Tercer Trimestre
La fletxa amb els peus creuats Infinit horizontal Línies creuades amb desplaçaments
Quadrants sup/inf creuats Infinit vertical Línies creuades verbalitzant endavant
Línia creuada davant/darrera Infinit oblicu Línies creuades verbalitzant endarrera
Infinit orelles Traços creuats Traços simètrics
Infinit ulls Infinit complert
Dits: moure en doble creuat Infinit concèntric
Dits: damunt la taula creuats Infinit damunt del llibre
Anuncis