Nivell 1 Primer Trimestre

Roda de respiració.
Treballem: Centratge, Correlació de moviment-respiració, Reversibilitat de moviment.

 

Aigua.
Treballem: Centratge, Hidratació.

 

Línia creudada a la falda.
Treballem: Lateralitat, Estimulació de la contralateralitat

 

Creus a l’esquena
Treballem: Lateralitat, Esquema corporal.

 

Caminet de la formiga
Treballem: Centratge, Esquema corporal.

 

 

 

Juntar dit a dit
Treballem: Centratge/Focalització, Coordinació óculo-manual, Grafomotricitat.

 

Dits, juntar i separar
Treballem: Centratge/Focalització, Coordinació óculo-manual, Grafomotricitat.

 

 

Tocar puntes dels dits i apretar dit a dit
Treballem: Centratge/Focalització, Coordinació óculo-manual, Grafomotricitat.

 

Anuncis