Nivell 1 Segon Trimestre

Homolaterals orelles
Treballem: Lateralitat, Esquema corporal, Escoltar.

 

Homolaterals ulls
Treballem: Lateralitat, Esquema corporal, Atenció visual.

 

Cercles homolaterals orelles
Treballem: Lateralitat, Integració auditiva, Expressió oral.

 

Cercles homolaterals ulls
Treballem: Lateralitat, Integració visual, Lectura.

 

Separar mans i trobar-se
Treballem: Centratge/Focalització, Coordinació óculo/manual.

 

Separar i juntar cada dit.
Treballem: Centratge/Focalització, Coordinació óculo/manual.

Anuncis