8 direccions (2 mans juntes)

Treballem: Lateralitat, Coordinació óculo/manual, Escriptura.

Anuncis