Nivell 2 Primer Trimestre

La fletxa drets
Treballem: Centratge, Esquema corporal

 

Quadrants homolaterals inferiors i superiors
Treballem:Lateralitat, Esquema corporal.

 

Ganxo
Treballem: Centratge, Relaxació.

 

Línies creuades asseguts
Treballem: Lateralitat, Estimulació de la contralateralitat.

 

Línies creuades orelles
Treballem: Lateralitat, Estimulació de la contralateralitat.

 

Línies creuades ulls
Treballem: Lateralitat, Estimulació de la contralateralitat.

Anuncis