Nivell 2 Segon Trimestre

Cercles creuats orelles
Treballem: Lateralitat, Integració auditiva, Expressió oral.

 

Cercles creuats ulls
Treballem: Lateralitat, Integració visual, Lectura.

 

8 direccions creuats (Una mà al mig)
Treballem: Lateralitat, Coordinació óculo-manual, Escriptura.

 

8 direccions creuats (Dues mans alhora)
Treballem: Lateralitat, Coordinació óculo-manual, Escriptura.

 

Semicercles homolaterals
Treballem: Lateralitat, Coordinació óculo-manual, Escriptura.

 

Línia creuada dempeus davant
Treballem: Lateralitat, Estimulació de la contralateralitat.

 

Dits creuats davant/darrera
Treballem: Centratge/focalització, Coordinació óculo-manual.

 

Dits entrecreuats i moure un a un
Treballem: Centratge/focalització, Coordinació óculo-manual.

 

Anuncis