Nivell 3 Primer Trimestre

La fletxa amb els peus creuats
Treballem: Centratge, Esquema corporal.

 

Quadrants superiors/inferiors creuats
Treballem: Lateralitat, Esquema corporal.

 

Línies creuada davant/darrera
Treballem: Lateralitat, estimulació de la contralateralitat.

 

Infinit orelles
Treballem: Lateralitat, Estimulació auditiva, Expressió oral.

 

Infinit ulls
Treballem: Lateralitat, Integració visual, Lectura.

 

Dits: moure en doble creuat
Treballem: Centratge/Focalització, Coordinació óculo-manual.

 

Dits: damunt la taula creuats
Treballem: Centratge/Focalització, Coordinació óculo-manual.

Anuncis