Suport

GRAFO, ABECEDARI I VUIT MANDRÓS (MATERIAL FOTOCOPIABLE)

Aquí podeu trobar totes les plantilles necessàries per treballar els exercicis d’organització mà-ull.

Cal tenir present que les podeu treballar sobre el pla vertical i/o horitzontal i en diferents formats (pissarra, taula, din-A3, din-A4).

En el treball dels vuit mandrosos recordeu iniciar el traç de les quatre direccions possibles.

Recordeu que cada plantilla s’ha de respirar alternant mà dreta, esquerra i dues mans juntes.

GRAELLA DE CONTROL

És un registre per al mestre per poder portar un control dels exercicis que s’estan portant a terme i el grau d’adquisició dels mateixos.

A l’hora de pintar la graella es gradua de l’1 al 10 de la següent manera:

  • 1 a 3 : presentació i inici de l’exercici
  • Fins a 5: reflexa una pràctica habitual
  • 6 a 10: reflexa el grau d’assoliment per part de tot el grup(60% , 70% …100% del grup assolit)

PROGRAMACIÓ CICLE INICIAL D’EXERCICIS MÀ-ULL

Hi trobareu una proposta de programació dels exercicis d’organització mà-ull per portar a terme durant Cicle Inicial.

DOCUMENTACIÓ

És un document per recollir informació d’un alumne concret, el programa d’exercicis específics a portar a terme i de la seva progressió.

 

 

Anuncis