Graella de control

GRAELLA DE CONTROL

És un registre per al mestre per poder portar un control dels exercicis que s’estan portant a terme i el grau d’adquisició dels mateixos.

A l’hora de pintar la graella es gradua de l’1 al 10 de la següent manera:

  • 1 a 3 : presentació i inici de l’exercici
  • Fins a 5: reflexa una pràctica habitual
  • 6 a 10: reflexa el grau d’assoliment per part de tot el grup(60% , 70% …100% del grup assolit)

graella

 

Anuncis