Tocar puntes dels dits i apretar dit a dit

Treballem: Centratge/Focalització, Coordinació óculo-manual, Grafomotricitat.

Anuncis